ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล French Lotto

5
6
21
24
42
8
ค่าประมาณแจ็คพอต: €17,000,000
ชั้น จับคู่
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน
รางวัล #1 I จับคู่
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €0.00
รางวัล #2 II จับคู่
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   1 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €273,768.10
รางวัล #3 III จับคู่
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   82 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €814.80
รางวัล #4 IV จับคู่
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   649 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €371.30
รางวัล #5 V จับคู่
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   3,407 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €42.20
รางวัล #6 VI จับคู่
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   29,228 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €17.70
รางวัล #7 VII จับคู่
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   46,944 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €8.50
รางวัล #8 VIII จับคู่
X
X
:
2+ 0
ผู้ชนะ:   402,384 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €3.90
รางวัล #9 IX จับคู่
X
X
:
0+ 1
ผู้ชนะ:   558,220 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €2.20
ผลรวมทั้งหมด: ผู้ชนะทั้งหมด:   1,040,915 :   €4,439,072.00