Chọn các số trong phạm vi từ 1 đến 70
Keno tiếng Ba Lan

Play Polish Keno

500.000 US$
Bạn có thể chọn 1 - 10 số trong phạm vi từ 1 đến 70

Bạn muốn chơi bao nhiêu số trên một dãy?

Bạn có thể chọn 1 - 10 số trong phạm vi từ 1 đến 70
Tiền cược càng cao, Giải thưởng càng lớn. Bạn có thể giành được tới 500.000 US$ USD khi chọn trúng 10 con số với tiền cược x10

Chọn tiền cược (Hệ số nhân)

Tiền cược càng cao, Giải thưởng càng lớn. Bạn có thể giành được tới 500.000 US$ USD khi chọn trúng 10 con số với tiền cược x10
Chọn số OK
Tổng:
Gaming Labs Certified

Draw certified by Gaming Laboratories International

Our True Random Number Generator has been certified by Gaming Laboratories International to ensure the highest security and guarantee 100% fairness of the drawing process.

Gaming Labs Certified

Click here to see how does the TRNG work

OK